Porady

SunMBED Explorer: stacjonarne IDE dla środowiska mbed

Cieszące się coraz większą popularnością środowisko , to kompilator i edytor kodu dostępne on-line, które pozwalają - w stylu Arduino-podobnym - na pisanie kodu między innymi dla zestawów FRDM z mikrokontrolerami Kinetis.

FREEboard RESET HACK

Zestaw FREEboard nie został wyposażony w przycisk RESET, co nie jest żadnym utrudnieniem, ale w niektórych sytuacjach może się on przydać.

[PORADNIK] J-Link EDU - jak wygodnie programować pamięci KINETIS-ów?

J-Link EDU y nowym program sterującym – J-Link Lite – są tanim i wygodnym rozwiązaniem problemów z programowaniem mikrokontrolerów Kinetis…

Bootloader dla zestawu FREEboard

Kinetis Bootloader jest narzędziem programowym, przechowywanym w pamięci Flash mikrokontrolera z rodziny Kinetis firmy Freescale (lub w zewnętrznej pamięci ROM), wykorzystywanym do aktualizacji oprogramowania aplikacji, znajdującego się zazwyczaj w tej samej pamięci, przy pomocy jednego z dostępnych połączeń szeregowych.

Trips&Tricks: kinetisowe FAQ

Przedstawiamy ekspresowy przegląd uwag i zaleceń dla użytkowników mikrokontrolerów z rodzin Kinetis L i K, podzielonych na poszczególne peryferia. Jest to zbiór uwag, jakie powstały w odpowiedzi na pytania zadawane przez użytkowników supportowi technicznemu firmy Freescale.
Tags: 

Pages