SunMBED Explorer: stacjonarne IDE dla środowiska mbed

Cieszące się coraz większą popularnością środowisko mbed, to kompilator i edytor kodu dostępne on-line, które pozwalają - w stylu Arduino-podobnym - na pisanie kodu między innymi dla zestawów FRDM z mikrokontrolerami Kinetis.  Środowisko to pracuje płynnie, jest proste w obsłudze, ale osobiście nie przepadam za pracą w przeglądarce internetowej. W „szale” pracy mam czasem zbyt wiele pootwieranych okienek, wszystko się „miesza”, zdarzało mi się nawet w trakcie pisania kodu zamknąć przeglądarkę…

W ten sposób narodził się pomysł na napisanie programu który będzie osobnym, stacjonarnym IDE dla mbed. Program jest bardzo prosty i - na razie - we wczesnej wersji testowej, więc występują jeszcze pewne niedociągnięcia. Niemniej jednak, już teraz odczuwam znacznie wyższy komfort pracy ze środowiskiem mbed, które stało się nieco mniej „sieciowe”.

Prezentowany program współpracuje ze wszystkimi dostępnymi zestawami FRDM obsługiwanymi przez mbed oraz innymi zestawami wyposażonymi w mikrokontroler z rodziny KINETIS, jak np. FREEboard z oferty Kamami.pl. Ułatwienia dotyczą także użytkowników interfejsów J-Link EDU oraz J-Link Open SDA i to jest szczególna cecha prezentowanego programu.

Przy pierwszym uruchomieniu musimy się zalogować na konto w mbed.org, potem już będziemy przenoszeni bezpośrednio do środowiska projektowego (rysunek 1).

 

Rys. 1.

 

Jak widać program jest swoistą przeglądarką dla mbed.org, dzięki czemu pracuje się w nim w identyczny sposób jak wcześniej, ale mamy dostęp do puli drobnych ułatwień. Żeby z nich skorzystać musimy program skonfigurować do pracy.

Zakładka Settings

W sumie za wiele tu nie ma do ustawiania (rysunek 2), ale jest to konieczność i w obecnej wersji trzeba to robić po każdym uruchomieniu programu. Musimy podać ścieżkę do folderu z zainstalowanym oprogramowaniem dla J-Linka. Ja sobie poszedłem nieco na skróty w celach testowych i mam kopię w C:Jlink, a wy pewnie macie ścieżkę domyślną : np. C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink_V495 . Zatem ustawiamy klikając w przycisk obok textboxa z wpisem Jlink.exe. Wybieramy docelowy folder i klikamy OK (rysunek 3). Zmieni nam się wpis w textboxie na naszą ścieżkę (rysunek 4).

 

Rys. 2.

Rys. 3.

Rys. 4.

 

To na tyle, zamierzam dorobić automatyczne wyszukiwanie ścieżki, albo przynajmniej jej zapis.

 

Rys. 5.

 

Tymczasem wracamy do okna ARM (rysunek 5) - na górze widzimy kilka przycisków i pól, ich nazwy są dość wymowne:

 

Set MCU

Tutaj wybieramy docelowy mikrokontroler (rysunek 6). W przykładzie wybrałem MKL25Zxxx4 , który jest stosowany w zestawach: FRDM-KL25Z i FREEboard.

 

Rys. 6.

 

Set Jtag

Wybieramy w tym selektorze „jedynie słuszny” interfejs JTAG czyli J-Link (rysunek 7).

 

Rys. 7.